Obejmuje instalacje wewnątrz jak i na zawnątrz budynków w zakresie wody, kanalizacji oraz gazu.


Roboty drogowe wszelkiego rodzaju. Od remontów dróg po montarz progów zwalniających. 


Budowa zbiorników retencyjnych, umocnienia wałów, budowa przepustów betonowych i stalowych.

Budujemy zbiorniki retencyjne, wykonujemy drenowanie terenu, zajmujemy się konserwacją rowów.
 
   
   
 

Jesteśmy firma działającą na rynku od 2004 roku. Od początku naszej działalności jesteśmy firma realizującą inwestycje z zakresu robót budowlano - inżynieryjnych. Jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy wiele projektów dla inwestorów indywidualnych, samorządów terytorialnych oraz przedsiębiorstw prywatnych jak i państwowych.

Kapitałem firmy jest wykwalifikowana kadra pracownicza, zespół fachowców prowadzących inwestycje realizowane w terenie. Firma zatrudnia ok. 25 pracowników w tym inżynierów posiadających uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac budowlanych oraz doświadczonych monterów sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnych, ciepłowniczych i gazowych.

Firma dysponuje zapleczem technicznym i magazynowym, wyposażonym w środki transportowe oraz specjalistyczny sprzęt.

Dewizą naszą jest szybkie i sprawne wykonywanie powierzonego zadania.

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu, zachęcamy do korzystania z naszych usług.